STRONA GŁÓWNA
GALERIA ZDJĘĆ
BUDOWA
PRZETARGI
KONTAKT
STOWARZYSZENIE PROMYKSTOWARZYSZENIE PROMYK
12-100 SZCZYTNO
ul. PASYMSKA 21A
tel/fax (089) 623-12-26
kom. 516-080-771
NIP 745-17-18-387
REGON 519549827

 

Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Szczytnie

www.rpo.warmia.mazury.pl

Tytuł Projektu

Rozbudowa i wyposażenie
Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
im. Jana Pawła II

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 3 – „Infrastruktura społeczna” Działanie 3.2- ”Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej” Poddziałanie 3.2.2 – „Pozostała infrastruktura społeczna”

Okres realizacji

01. X. 2008r - 31. VII. 2012r

Całkowity
koszt Projektu

-kwota dofinansowania

-udział własny

1 693 812,25 zł

1 422 536,77 zł

251 035,91 zł

Cel Projektu
i planowane
rezultaty

Cel ogólny to polepszenie jakości i zwiększenie ilości usług rehabilitacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim dla mieszkańców powiatu Szczycieńskiego.

Przedsięwzięcie będzie polegało na dobudowaniu do budynku już istniejącego dodatkowych pomieszczeń w celu:

- świadczenia w nich usług rehabilitacyjnych

- na przystosowaniu tych pomieszczeń do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych

- wyposażeniu dobudowanej części w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.

Wnioskodawca

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
roboty budowlane
Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego im. Jana Pawła II
Nr referencyjny nadany sprawie: ZP-01/2011
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 75673 – 2011;
data zamieszczenia: 07.03.2011
pobierz plik PDF »

OGŁOSZENIE O UDZIELANIU ZAMÓWIENIA
roboty budowlane
Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego im. Jana Pawła II
Numer ogłoszenia: 76022 - 2011;
data zamieszczenia: 13.04.2011
pobierz plik PDF »

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej »

załączniki:Nr konta: BIG BG Millenium 13 1160 2202 0000 0000 6195 9126